Αρχική Επικοινωνία Χάρτης Ιστοτόπου En

Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική (Π.Κ.Ι) και shiatsu σε χρονολογίες

8000πΧ-2000πΧ: Κατά την παλαιολιθική και νεολιθική εποχή γίνεται χρήση λίθινων αντικειμένων για τη διάνοιξη αποστημάτων.
2000πΧ-476πΧ: Πρώτες μεταλλικές βελόνες. Δημιουργείται το φιλοσοφικό υπόστρωμα της Π.Κ.Ι : θεωρία yin-yang και θεωρία των πέντε στοιχείων.
476π.Χ-24μ.Χ: Οριστική χρήση μεταλλικών βελόνων. Αναπτύσσονται και άλλες τεχνικές όπως θερμοθεραπεία με moxa, massage και αφεψήματα βοτάνων. Περιγραφή μεσημβρινών, της έννοιας του chi (ζωτική ενέργεια) καθώς και συγγραφή διαγνωστικών μεθόδων, φυσιολογίας και παθολογίας στα πρώτα ιατρικά συγγράμματα.
25μ.Χ-581μ.Χ: Βελονισμός και θερμοθεραπεία με moxa χρησιμοποιούνται ευρύτατα. Ενδείξεις και δράση του κάθε σημείου καταγράφονται και αναπτύσσεται η αντίστοιχη ορολογία. Η Π.Κ.Ι και η φαρμακολογία συστηματοποιούνται.
581μ.Χ-1368: 'Ιδρυση της πρώτης σχολής βελονισμού. Εξειδίκευση στη διερεύνηση και θεραπεία των ασθενειών. Εξέλιξη της ιατρικής βιβλιογραφίας. Την περίοδο αυτή ο βελονισμός και το κινέζικο massage γίνονται γνωστά στην Ιαπωνία. Τις τεχνικές ασκούν γυναίκες και τυφλοί.
1368-1644:  Ανάπτυξη της ιατρικής σε όλα τα επίπεδα. Συγγραφή 50 τόμων κινέζικης φαρμακολογίας με τίτλο “Γενικός πανδέκτης της ιατροφαρμακευτικής ύλης της Κίνας”.
1644-1840: Πόλεμος του οπίου. Η κινέζικη φαρμακολογία υπερέχει του βελονισμού και της θερμοθεραπείας με moxa.
1894-1895: 1ος σινοϊαπωνικός πόλεμος. Στην Κίνα ο βελονισμός υφίσταται δίωξη. Στροφή προς τις ιατρικές σχολές που έχουν δημιουργήσει οι ευρωπαϊκές χριστιανικές αποστολές.
1928: Ίδρυση του κινεζικού κομμουνιστικού κόμματος. Προωθείται πάλι ο βελονισμός και η Π.Κ.Ι που είναι φτηνή, κατανοητή και χρησιμοποιεί υλικά που είναι διαθέσιμα στις κινεζικές επαρχίες.
1937-1945: 2ος σινοϊαπωνικός πόλεμος. Στην Ιαπωνία το 1912 καταγράφεται η πρώτη θεραπεία με πίεση σημείων με τα δάκτυλα. Ονομάζεται shiatsu (1919).
1925: Ίδρυση της πρώτης κλινικής για θεραπείες με shiatsu στην Ιαπωνία.
1940: Συστηματοποιείται μία φόρμα θεραπείας με βάση τις αρχές της δυτικής ανατομίας και φυσιολογίας από τον Τοkyiro Namikoshi o oποίος ιδρύει τη πρώτη σχολή εκπαίδευσης στο shiatsu. Το σύστημα αυτό είναι σήμερα αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Υγείας της Ιαπωνίας.
1940-1957: Εισαγωγή των βασικών εννοιών της Π.Κ.Ι στη θεωρία του shiatsu από τον Shizuto Masunaga. Εισάγει και τη ψυχολογία για να δημιουργήσει το γνωστότερο είδος shiatsu, τo Ζen Shiatsu. Αναγνώριση από το Υπουργείο Υγείας της Ιαπωνίας ως ξεχωριστή διακεκριμένη θεραπεία.
Στην Ιαπωνία, όποιος εξασκεί το shiatsu, πρέπει να έχει άδεια από το Υπουργείο Υγείας, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3 έτη (2500 ώρες) εκπαίδευσης και να έχει περάσει τις εθνικές εξετάσεις.
«Πίσω