Αρχική Επικοινωνία Χάρτης Ιστοτόπου En

Δύση και Ανατολή

Ο βελονισμός δεν ειναι πια στα πλαίσια του πειραματισμού σα μέθοδος θεραπείας. Αυτό που είναι πειραματικό δεν ειναι ο βελονισμός, αλλά ο τρόπος που τον κατανοούν οι δυτικοί και η ικανοτητά τους να τον εξασκούν σωστά...

(U.S.A district court of north Texas, Ιούλιος 1980)
Για να αποδειχτεί ότι η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική ( Π.Κ.Ι ) είναι μια επιστημονική ιατρική πρέπει να λάβουμε υπ'όψιν τρεις σημαντικούς παράγοντες που μας οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό:
Οι εμπειρικές παρατηρήσεις χιλίαδων χρόνων έχουν καταγραφεί σε εκτενή και εξειδικευμένη βιβλιογραφία (θετικός εμπειρισμός). Αυτές οι παρατηρήσεις έχουν ενταχθεί σε ένα ορθολογιστικό σύστημα (εσωτερικά όργανα και μεσημβρινοί) Η κλινική θεωρία έχει αντικειμενικοποιηθεί και έχει αναπτυχθεί ειδική γλώσσα (ορολογία).
Δυστυχώς, η απλοποίηση της κινέζικης θεώρησης πάνω σε ιατρικά θέματα, ίσως λόγω αδυναμίας του δυτικού ανθρώπου να τη κατανοήσει, τείνει να απορριφθεί ως κομπογιαννιτισμός. Έτσι η Π.Κ.Ι αναγνωρίζεται μόνο όταν η ουσία της συνάδει με δυτικά νευροφυσιολογικά μοντέλα.
Αν επιχειρούσαμε μία σύγκριση των δύο αυτών ξεχωριστών ιατρικών θεωριών θα ανακαλύπταμε ότι η Δυτική ιατρική αντιμετωπίζει κάθε ασθένεια σαν εχθρό και στοχεύει στην εξολόθρευση των συμπτωμάτων της ασθένειας με τη χορήγηση φαρμάκων, αντιβιοτικών και άλλων μεθόδων. Η Π.Κ.Ι  βλέπει τον ασθενή ολιστικά (δε ξεχωρίζει τη ψυχή από το σώμα), η διάγνωση και  η θεραπεία αφορούν αποκλειστικά αυτόν. Έχει, σίγουρα, μικρότερο χρηματικό κόστος και χρησιμοποεί λιγότερα φάρμακα εφ'όσον η Π.Κ.Ι προσπαθεί να ισορροπήσει τις ανισορροπίες ενδυναμώνοντας το ανοσοποιητικό σύστημα με όσον δυνατόν φυσικότερες μεθόδους.
Τα θετικά αποτελέσματα της καθημερινής κλινικής πράξης, προσδίδουν στην Π.Κ.Ι αξιοπιστία καθώς διακρίνεται μεταξύ των παραδοσιακών θεραπευτικών αγωγών σε όλο τον κόσμο για τη μοναδική θεωρητική της υποδομή.
«Πίσω